OKSİJEN BESLEMELİ

Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma zorluğunu, yeterli miktarda oksijen beslemek suretiyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, yanma için gerekli oksijen sağlandığından, Karbon monoksit (CO) oluşumunu %90 oranında azaltmaktadır. Bu yönüyle hem yakıttasarrufu sağlamakta olup, hem de çevreyi korumaktadır.


YAKIT YÜKLEMELİ


Söz konusu ürün; katı yakıtların klasik sistemlerle beslenmesi ve düzensiz ısı enerjisi üretilmesini, otomatik yakıt yüklemeyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, ısı enerjisi üretim miktarı ile kapasitesinin, isteğe göre arttırılıp azaltılabilmesine imkan tanınmakta, enerji israfını önlediği içinde, ekonomik bir rahatlık sınmaktadır.


KÜL BOŞALTMA SİSTEMLİ (Bu sistem silindirik kazanlarda opsiyoneldir.)


Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma sonucu bıraktığı, atıkların (küllerin) temizlenmesi sorununu, otomatik kül boşaltma sistemi sayesinde ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, tüm katı yakıt sistemlerinde karşılaşılan bu sorun, Patent ile korunan sistem sayesinde, artık sorun olmaktan
çıkmakta ve konfor sunmaktadır.
Kül Sistemi - Helezon - Kapak Sistemi
Sıcak Su Boruları - Motor
TERMOSTAT AYARLI

Söz konusu ürün; katı yakıtların, soba ve benzeri klasik yöntemlerde, yanma olarak nitelendirdiğimiz etkileşim ve kimyasal değişim sürecinin, kontrol altına alınamaması sorununu, termostat ayarı ile ortadan kaldırmaktadır. Sistemde bulunan iki adet termostatdan birincisi, ısı ayarına ve kontürolüne imkan tanımakta olup, ikincisi ise emniyet sağlamaktadır.

TAM OTOMATİK

Söz konusu ürün; Oksijen besleme, Yakıt yükleme, Kül boşaltma sistemi ve Termostat ayarı ile tam otomatik bir rahatlık sunmaktadır: Kısaca istediğiniz miktarda ısıyı, istediğiniz zaman üretmekte ve yakıtını yüklemekle kalmayıp, külünü de temizlemektedir.

kalorifer_10


A1: Net derinlik,
A2: Gerekli ön boşluk,
A : Tavsiye edilen derinlik,
B1: Net genişlik,
B2: Depo için gerekli genişlik,
B : Tavsiye edilen genişlik,
C : Net yükseklik.

DAYISAN KATI YAKITLI KALORİFER SİSTEMLERİ :

Beş yıllık AR-GE sonucu meydana gelen ve Türk Patent Enstütüsünce korunan ürünlerimiz, İDDİA EDİYORUZ Kİ! En son ve en gelişmiş sistemdir.