TURBO SİSTEMLİ

Bu sistem, yanma süreci ve yolunun uzatılması ile yüksek verim alınması anlamına gelmektedir. Teknik bir dille; baca çıkış gaz sıcaklığının, minimize edilmesidir. Şöyleki; ana yama odasında başlayan yanma sürecinin, arka yanma odasında devam etmesi , alt kat alev boruları ile ön yanma odasına taşınması ve oradan da, üst kat alev boruları vasıtası ile bacaya taşınmasıdır. Isının takip ettiği bu yolun bir labirenti andırması, ısnın ne kadar verimli kullanıldığının bir göstergesidir. Bu da kısaca yakıt tasarruf anlamına gelmektedir.

1- Alt Su tutma bölümü
2- Yanma haznesi oksijen besleme bölümü
3- Arka yanma odası çevre sacı
4- Ön yanma odası sacı
5- Ön yanma odası
6- Ana yanma odası
7- Ana yanma odası iç sacı
8- Arka yanma odası iç sacı
9- Arka yanma odası
10- Ön yanma odası iç sacı
11- Su tutma bölümü ön sacı
12- Su tutma bölümü arka sacı
13- Su tutma bölümü çevre sacı
14- Baca
15- Kurum temizleme kapağı
16- Alt kat alev boruları
17- Yanma haznesi
18- Oksijen besleme fan girişi
19- Yakıt yükleme girişi
20- Kazan gövdesi montaj ayakları
21- Üst kat alev boruları
22- Kurum temizleme kapağı kilitleme mekanizması

DAYISAN KATI YAKITLI KALORİFER SİSTEMLERİ :

Beş yıllık AR-GE sonucu meydana gelen ve Türk Patent Enstütüsünce korunan ürünlerimiz, İDDİA EDİYORUZ Kİ! En son ve en gelişmiş sistemdir.